Zakres świadczonej pomocy prawnej:

  • Sprawy cywilne  oraz rodzinne – porady prawne i procesy.
  • Sprawy gospodarcze – udział w negocjacjach, opinie prawne, reprezentowanie stron przed sądami.
  • Sprawy administracyjne – w tym postępowanie przed WSA
    i NSA.
  • Sprawy karne – obrony w sprawach karnych, a także reprezentowanie pokrzywdzonych.