adw. J. Trela, adw. G. Zuchowicz
Kancelaria Adwokacka s.c.
ul. Szpitalna 8/1, 00-031 Warszawa
tel. +48 22 828 12 58, fax +48 22 828 12 93
E-mail: